№10. Маніпулювання свідомістю людини як технологія у інформаційній війні

В середу ми розглядали інформаційно-психологічні операції, а вже у сьогоднішньому випуску розглянемо маніпулювання як одне із технологій в інформаційно-психологічній операції.
11 лютого 2017 року газета «Вести.Украина» замайоріла на першій шпальті яскравим заголовком «Ульянa Супрун – фaшисткa мeдицины номeр один». Нeгaтивний зaголовок мaє знaчний eфeкт серед споживачів інформації і в її використaнні є пeвнa мeтa – критичне використaння пeвних нeгaтивних слів чи посилів у зaголовкaх впливає нa психіку. Вaрто зазнaчити, що в пeвної кaтeгорії чутливих, нe критичних людeй цe можe спровокувaти тривогу. Редактори гaзeти використaнням нeгaтивних посилів спeціaльно сіють пaніку і тривогу серед аудиторії читачів. Відтак, маніпулюють свідомістю читачів.
Маніпулювання свідомістю людини – це складова інформаційних війн та частина технології влади, спрямованої на програмування думок і уявлень людей, їх настроїв і навіть психічного стану з метою забезпечення такої їх поведінки, яка потрібна тим, хто володіє засобами маніпуляції.
Жертвою маніпуляції людина може стати лише в тому випадку, якщо вона виступає як її співавтор, співучасник. Тільки якщо людина під впливом одержаних сигналів або відомостей перебудовує свої переконання, думки, настрої, цілі і починає діяти за новою програмою – маніпуляція відбулася. Маніпуляція – це не насильство, а спокуса.
Одна з головних ознак того, що в якийсь момент здійснюється програма маніпуляції свідомістю, полягає у тому, що люди раптом перестають слухати розумні доводи – вони неначе бажають бути обдуреними. Так, глобальні інформаційні потоки, поширюючись у внутрішньому інформаційному просторі держави, впливають на мислення людей, їх певні переконання, як наслідок, є своєрідним закликом до вчинення масових дій, які можуть мати не лише конструктивний характер, а й деструктивний. Доволі часто в глобальному інформаційному просторі застосовуються засоби психологічного впливу, атаки на духовні цінності та культуру населення.
Зауважимо, власне мистецтво ведення інформаційної боротьби та вміння виокремити її основні об’єкти є прерогативами у досягненні переваг у протистоянні між державами, утриманні своєї стратегічної ініціативи та реалізації амбітних інтересів. Загальновідомо, що стійка ідейна переконаність населення, вплив на психологічний стан і поведінку людей здебільшого забезпечуються шляхом використання інформаційної інфраструктури та медійного простору, деструктивний вплив на які має руйнівні наслідки для формування національної свідомості.
Отже, саме завдяки впливу на морально-психологічний стан суспільства і досягається перемога в інформаційно-мережевих війнах. Інформаційно-психологічний вплив – це дія словом, інформацією, спрямованою на свідомість людини. Його часто називають інформаційно-пропагандистською, ідеологічною, психологічною дією.
Доступність інформації, можливість перевірки її істинності та вміння виявляти дезінформацію – єдиний ефективний спосіб боротьби зі спробами маніпулювати свідомістю людей. Жодна контрпропаганда не досягне бажаного результату, якщо її зміст сформульовано двозначно і нечітко. Основним інструментом ведення інформаційно-психологічних війн є інформаційно-психологічна зброя. Інформаційно-психологічна зброя використовується при проведенні інформаційно-психологічних операцій і заходів, які мають за мету:
• викривлення одержуваної керівництвом конкурента (протидіючої сторони) інформації та нав’язування йому неправдивої і беззмістовної інформації, що позбавляє його можливості правильно сприймати події і приймати вірні рішення;
•психологічну обробку соціальних груп (населення в цілому);
• ідеологічні диверсії та дезінформацію;
•підтримання сприятливої громадської думки;
•організацію масових демонстрацій під помилковими гаслами;
•пропаганду і поширення неправдивих чуток.
Інформаційно-психологічна зброя може спрямовуватися на придушення, знищення, дезорганізацію, дезорієнтацію, дезінформацію, дезадаптацію об’єкта впливу; вона може порушувати психічне здоров’я, спонукати до спонтанних, немотивованих, агресивних (чи антисоціальних) дій, спричиняти тимчасові або незворотні зміни в свідомості особистості, а то й повне її самознищення.
Як вже зазначалося вище, перевага в таких війнах надається нелетальним засобам війни, здатним шляхом використання новітніх досягнень психології та механізмів управління їх мотиваціями чинити вплив на великі групи людей, при цьому не завдаючи шкоди життю населення та не руйнуючи об’єкти інфраструктури.
Отже, здійснюється скореговане, тактично прораховане маніпулювання інформаційними потоками в інформаційному просторі, що призводить до руйнування традиційних цінностей у суспільстві. Досить вдалим є формулювання кінцевої мети інформаційно-психологічної війни, наведе американським дослідником Джоном Стейном у книзі “Інформаційна війна”: “Метою такої війни є розум, особливо розум тих, хто приймає ключові рішення з приводу війни і миру, а з військової точки зору розум тих, хто приймає ключові рішення стосовно того, коли і як використовувати наявні сили і можливості стратегічних структур”.
А поки попередні випуски читайте за #Likbez_InfoWAR.